FAQ | Artikelen


Repareert u?
Verkoopt u onderdelen?
Mijn antenne analyzer MFJ-209/259/269 is defekt.
Memory keyer MFJ-490 houdt tekst in geheugen niet vast.
Inductor switch van mijn tuner is verbrand.
Kan ik connectoren en adapters per stuk bestellen?
Hoe stem ik mijn MFJ-1775 af?

De MFJ-1775 is een multiband dipool voor 2m, 6m, 10m, 15m, 20m en 40m. Op 2 en 6m heeft de antenne full-size dipolen. Resonantie op 10, 15, 20 en 40m wordt verkregen door electrische verlenging d.m.v. L en C tuning. De antenne wordt geleverd met 24 st. spokes van ca. 30cm (voor 10, 15 en 20m) en 8 spokes van ca. 66cm (voor 40m). Daarnaast worden enkele reserve spokes meegeleverd ter vervanging van abusievelijk te veel ingekorte spokes.

Afregeling van de antenne op 10, 15, 20 en 40 m.

Monteer allereerst de dipool volgens de bijgevoegde handleiding. Indien geen belangstelling bestaat voor gebruik van de antenne op 2m en 6m, dan mogen deze twee extra dipolen worden weggelaten.

De meegeleverde spokes zijn allen te lang waardoor de resonantiefrequentie van de antenne op alle banden onder de betreffende bandgrenzen ligt en de antenne dus in ieder geval moet worden afgeregeld.

Stel de antenne tijdelijk op een hoogte van ca. 2m op en neem allereerst de SWR curve op voor de banden 10, 15, 20 en 40m. Gebruik hiervoor een MFJ antenne analyzer of een zender en een betrouwbare SWR/PWR meter. Meet de SWR altijd met low power; daar heeft de iedere SWR/POWER meter de grootste nauwkeurigheid.

Begin met de afregeling van de antenne op 40m ! Omdat de spokes (=capaciteit) te lang zijn, zal de beste SWR gemeten worden onder 7.0 MHz. Kort nu één van de 4 spokes aan de rechter- en één aan de linkerzijde van de antenne met ca. 2,5 cm in. Hierdoor verschuift het resonantiepunt ca. 25 kHz naar boven. Door deze reeds ingekorte spokes verder te verkorten verschuift u de resonantiefrequentie geleidelijk naar het midden van de band. Bedenk daarbij wel, dat indien de antenne op de mast wordt geplaatst, waardoor de invloed van de ondergrond afneemt, de resonantiefrequentie automatisch nog eens ca. 20 tot 30 kHz naar boven opschuift. Een te kort geknipte spoke kunt u daarna niet meer verlengen. Houdt daar rekening mee!

Is de 40 m sectie afgestemd, ga dan door met afregeling op 20 m. Daarna 15 m en als laatste 10 m.

Opmerking: Bij regen, sneeuw en ijzel op de spoelen wijzigt de zelfinductie van de electrische verlenging. Hierdoor treedt enige verstemming op. Dat herstelt zich vanzelf. Inspuiten met PlastiDip uit ons leveringsprogramma geeft verbetering. Tijdens het drogen krimpt PlastiDip strak om de spoelen en sluit deze geheel af. Zie ook de rubriek montage op deze website.

Kan ik zonder problemen een IC-7000 met de MFJ 929 gebruiken?
PKW antenne met of zonder balun?
Hoe stem ik mijn AL-811 of AL-811H af?
Hoe regel ik de ALC af bij gebruik AL-811 en AL-811H?
FT-897D gebruik externe voeding en optionele accu's
Hustler mobiel antenne ook geschikt voor het balkon
Doorhangen lange elementen of boom
Hoe wordt de originele Performix PlastiDip® verwijderd?
PlastiDip® spuiten met spuitbus of spuitpistool
Waarom is de laag dof?
Hoeveel PlastiDip heb ik nodig voor een oppervlak?
Wat is de droogtijd voor ReRack?
Is ReRack onschadelijk na droging?
Kan ik PlastiDip verwijderen?