Moet ik B.T.W. betalen?

Particulieren buitenland - BTW
Aan alle particulieren die in één van de EU-landen wonen, wordt de wettelijke B.T.W. in rekening gebracht. Bij levering aan particulieren buiten de EU-landen wordt geen B.T.W. in rekening gebracht. Zij betalen B.T.W. c.q. invoerrechten bij import in het bestemmingsland.

EU-landen zijn : België, Bulgarije, Croatië, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Bedrijven buitenland - BTW
Met uitzondering van leveringen aan bedrijven in Nederland en Duitsland, wordt geen BTW berekend over leveringen aan bedrijven in alle andere EU-landen. Echter voorwaarde is wel, dat u zich vóór bestelling online heeft geregistreerd met uw geldig BTW-ID-nummer en dat wij na handmatige controle van deze gegevens (tijdens kantooruren) een account voor u hebben aangemaakt. Het BTW percentage wordt dan aangepast naar 0%. De bij factuur- en verzendadres opgegeven naam en adres dienen overeen te komen met de gegevens behorende bij het BTW-ID nummer zoals geregistreerd bij de Belastingdienst in uw land.

Nadat uw account is aangemaakt worden na login alleen nog de exclusief BTW bedragen getoond en berekend.

BELANGRIJK 
Pas na (handmatige) controle wordt het BTW percentage in ons systeem aangepast naar 0%. Alleen vermelding van BTW-ID-nummer tijdens de online bestelling is niet voldoende; het BTW bedrag wordt dan nog steeds in uw winkelwagen getoond én berekend.

Als berekende c.q. (online) betaalde BTW achteraf gecorrigeerd moeten worden, dan worden hiervoor Euro 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden in mindering gebracht op het te restitueren BTW bedrag.