Disclaimer

De informatie die wordt aangeboden op onze website www.classicinternational.eu is met de grootste zorg samengesteld. De informatie is indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Elke vorm van reproductie - in de ruimste zin van het woord -, ieder gebruik van een kopie, of het vermenigvuldigen of verspreiden van (een gedeelte van) de inhoud van  www.classicinternational.eu is niet toegestaan.

Classic International B.V., eigenaar van www.classicinternational.eu verricht veel inspanningen om haar site actueel te houden. Desondanks is het mogelijk dat vermelde informatie niet geheel actueel of tijdelijk niet beschikbaar is. Classic International B.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen hiervan.

Classic International staat niet in voor de veiligheid van haar site en sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de  www.classicinternational.eu site uit. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als computervirussen, computerfraude of schade aan hard- en software. Het gebruik van onze site is geheel voor eigen rekening en risico.