Gegevensbescherming

PRIVACY VERKLARING

Welkom op de website van Classic International B.V. Wij waarderen uw interesse in onze website.

Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?
Classic International B.V., eigenaar van de domeinnaam www.classicinternational.eu, is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Welke gegevens verzamelt en worden verwerkt door Classic International B.V.?

Gebruikersgegevens
Classic International B.V. verzamelt en verwerkt de gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij een aankoop of registratie op de site wordt gevraagd om uw naam, adres, E-Mailadres en vrijblijvend uw telefoonnummer te geven. Deze gegevens worden gekoppeld aan de inloggegevens die aan u worden verstrekt door Classic International B.V.

Automatisch Gegenereerde Informatie
Classic International B.V. verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Daarnaast verzamelt Classic International B.V. informatie via “cookies” die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies door Classic International B.V.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Classic International B.V. uw persoonsgegevens?

Classic International B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
-  om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken;
-  ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Classic International B.V.;
-  om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden;
-  om u te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
Classic International B.V. zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie te voldoen of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat.

Op welke wijze beschermt Classic International B.V. uw persoonsgegevens?
Classic International B.V. zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na afloop van de door Classic International B.V. vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

Uw persoonsgegevens zullen via het online contactformulier en in de bestelprocedure via Transport Layer Security (TLS) c.q. Secure Sockets Layer (SSL) encryptie versleuteld worden verzonden over het internet. Credit card gegevens worden niet opgeslagen, maar direct ten laste van onze payment service provider MultiSafepay worden verwerkt.

De door u bij uw bestelling ingevoerde gegevens worden door ons gebruikt om de bestelling af te handelen. Uw gegevens kunnen in dit kader aan bij de afhandeling van uw bestelling betrokken derden (bijv. de bezorger) worden doorgegeven.

Toegang tot uw account is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. Om onbevoegde toegang tot uw vertrouwelijke gegevens te voorkomen moet u altijd uitloggen en het browservenster sluiten wanneer u klaar bent met ons te communiceren, vooral als u uw computer deelt met anderen.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens
Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Classic International B.V. over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per E-Mail contact opnemen met Classic International B.V. via sales@classicinternational.eu. Classic International B.V. zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering of verbetering zal of kan voldoen.

Nieuwsbrieven
U ontvangt onze nieuwsbrief wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld. U kunt zich na aanmelding te allen tijden weer afmelden voor de ontvangst van onze nieuwsbrief. Hiervoor kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief aanwezig is, of door contact op te nemen met sales@classicinternational.eu.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Classic International B.V.?
De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de link klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Classic International B.V. heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. Classic International B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van Classic International B.V. heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen.

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge
Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

Gebruik van cookies door Classic International B.V.
Classic International B.V. maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De looptijd van de gebruikte cookies kunt u in uw browsermenu inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen.

Voor het plaatsen van cookies zal Classic International B.V. indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan de Classic International B.V. website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Classic International B.V. opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven. Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Classic International B.V. gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

Welke cookies worden gebruikt?
1.  Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.
2.  Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen (Google Analytics) wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.
3.  Tracking cookies: deze cookies volgen uw gedrag op onze website en stellen ons in staat u bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoekervaring aan te bieden.
4.  Social Media: wij maken gebruik van social media plug-ins van derde partijen, zoals Facebook en Google+.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De IP-anonimisering is op deze website geactiveerd. Dit houdt in, dat uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort wordt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl 

Als u wenst te reageren op onze Privacy Verklaring, kunt u contact opnemen:

  • Op het mailadres : sales@classicinternational.eu
  • Op het volgende telefoonnummer : +31 (0)475 327390
  • Op het volgende adres : Zuidhoven 9-G | 6042 PB Roermond (NL)

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.