EU Online-Geschillenbeslechting

De EU-commissie stelt via de link http://ec.europa.eu/odr een onlineplatform voor de beslechting van geschillen („ODR-platform“) ter beschikking. Voor zover de klant een in de Europese Unie woonachtige consument is, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van dit platform voor een buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen uit online-verkoopovereenkomsten.

Wij zijn verplicht u over het bestaan van dit ODR-platform en in samenhang hiermee ook over ons E-Mail adres sales@classicinternational.eu te informeren.